2006 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Europan 8 – Den andre Europan-konkurransen i Norge er avsluttet. Byggekunst viser vinnerprosjektene på alle de fem norske tomtene. Hva kan Europan komme til å bety for norsk arkitektur og planlegging? Og hva har skjedd med vinnerprosjektene fra Europan 7?

Knut Longva

Longva Arkitekter har gjennom flere år tegnet enkle løsninger på komplekse oppgaver. Vi presenterer tre nye prosjekter, med intervju ved Ingerid Helsing Almaas.

La vall de'n Joan, Barcelona

Arkitektene Enric Batlle, Joan Roig og Teresa Galí har transformert en tidligere søppelfylling, som er på vei til å bli en ny offentlig landskapspark.

Historiske hager

Hva er en historisk hage? Annegreth Dietze har sett på restaureringene av Damsgårds hage i Bergen og Baroniet i Rosendal, og diskuterer noen metoder og begreper.

Redaktør for nr. 2-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Eksemplet Europan Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Landskapsreparasjon, «la vall de‘n joan», Barcelona Enric Batlle, Joan Roig, Teresa Galí
 • 18 Bevaring av historiske hager – noen innfallsvinkler til en diskusjon Annegreth Dietze
 • 26 Foruroligende enkelt – intervju med Knut Longva Ingerid Helsing Almaas
 • 31 Havarikommisjonen, Kjeller Longva arkitekter AS
 • 34 Forsvarets sanitet (fsan), Sessvollmoen Longva arkitekter AS
 • 36 Nasjonalbiblioteket i Oslo, tilbygg Longva arkitekter AS
 • 40 Nytt nasjonalbibliotek, Oslo ØKAW AS Arkitekter MNAL
 • 46 Europan 8 – som en drøm Cornelius Brekke
 • 48 Europan i Norge Ellen Hellsten intervjuer Knut Eirik Dahl
 • 51 Europan i Norge – tomtene
 • 52 Urban intersections B4architects, Rome
 • 54 Elastic systems Ida Winge Andersen, Oslo, Inês Alves de Almeida, Porto
 • 56 1-2-3 Transform, Aarhus
 • 58 Planting seeds Brossa.Salcedo, Barcelona
 • 60 Clarières Fabrizio Gallanti & Francisca Insulza Ambrosio, Milan
 • 62 Beyond the horizon YanezIborraCapdevila, Alicante
 • 64 Europan 7 Einar Bjarki Malmquist
 • 68 Arkitektur og erkjennelse Kjell Lund
 • 70 Bokomtaler/nyheter/doktorgrad