2006 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Svalbard forskningspark – Jarmund/Vigsnæs’ nye bygg for Universitetet på Svalbard er et referansepunkt for arkitektur i nord. Det ekstreme naturlige miljøet har gitt et nytt formsvar, med vekt på lokale forhold. Peter MacKeith kommenterer bygget.

V-house

Space Groups villa i Asker går opp nye veier i norsk byggteknologi, og er belønnet med norske og internasjonale stålpriser. Byggekunst presenterer bygget med både arkitektens og ingeniørens detaljer, samt en omtale av Michael Weinstock.

Sommerhus på Tjøme

Oppdragsgiverne hadde kjøpt en vakker og dramatisk tomt på Tjøme.Tomten var kupert, med koter fra tjue til trettifem meter, og med en bred utsikt mot Verdens ende. Forutsetningene var motsetningsfylte: behovet for en maksimal utnyttelse av tillatt boareal, lave byggekostnader og øns­ke om størst mulig utsikt, satt opp mot kommunens krav til tilpasning og nærmest usynliggjøring av bygningen i landskapet. 

Redaktør for nr. 1-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Tegning og uro Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Sommerhus på Tjøme Thomas McQuillan og Lisbeth Funck
 • 16 V-house Space Group
 • 18 A norwegian housescape Michael Weinstock
 • 34 Et instrument og en dørmatte Helene Stub
 • 38 Svalbard forskningspark Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 48 Absolute value, natural beauty Peter MacKeith
 • 53 Field exchange Diplomprosjekt BAS 2005. Lena Bergtun Eliassen
 • 54 Bodø/Glimt Diplomprosjekt BAS 2005. Siri Lundestad
 • 55 Built language Diplomprosjekt BAS 2005. Jon Martin Kolnes
 • 56 Maximall – kjøpesenter på Storo Diplomprosjekt NTNU 2005. NALs studentpris 2005. Fredrik Lund Krogeide
 • 58 Oslo City A-lab AS
 • 60 Nyheter/bokomtaler