2005 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitekter i utvikling – I kjølvannet av væpnede konflikter og naturkatastrofer pågår det store rekonstruksjonsarbeider rundt om i verden. Det meste av denne innsatsen gjøres uten profesjonell medvirkning fra arkitekter eller planleggere. Hans Skotte argumenterer for at arkitekters ferdigheter gir dem en unik mulighet til å yte et vesentlig bidrag til denne byggevirksomheten, som er samfunnsutvikling heller enn nødhjelp.

Hålogaland teater

Det nye teateret i Tromsø står endelig ferdig etter at Vulkan arkitekter gikk av med seieren i den åpne konkurransen i 1998.

Tro mot sin skole

Kristin Jarmund Arkitekter har markert seg med mange bygg de siste to tiårene. Sissil Morseth Gromholt har snakket med dem om noen av kontorets nyeste prosjekter.

Arkitektonisk liv

Norsk Design- og Arkitektursenter har flyttet inn i gamle industrilokaler. Per Kartvedt kommenterer Jensen & Skodvins transformasjonsarbeider.

Redaktør for nr. 8-2005 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen,Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 7 Det vakre Ingerid Helsing Almaas
 • 8 Nybygg for Hålogaland teater, Tromsø Vulkan Arkitekter AS
 • 18 Å våge det enkle Hege Maria Eriksson
 • 21 Arkitekter i utvikling Hans Skotte
 • 30 Råholt ungdomsskole, Eidsvoll Kristin Jarmund Arkitekter as
 • 34 Stortingsgata 6, Oslo Kristin Jarmund Arkitekter as
 • 37 Signalbygg Gullhaug torg, Nydalen, Oslo Kristin Jarmund Arkitekter as
 • 38 Tro mot sin skole Intervju ved Sissil Morseth Gromholt
 • 42 Et tretopphus for barn med mobilitetsbegrensninger Kristine Synnes
 • 46 Norsk design- og arkitektur­senter Jensen & Skodvin Arkitekter AS
 • 51 Omkring norsk arkitektur- og designsenter Per Kartvedt
 • 52 Nyheter/bokomtaler
 • 57 Årsregister