2005 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Hva er et kulturhus? Som svar på denne byggeoppgaven har det oppstått en rekke svært ulike funksjonshybrider. Byggekunst presenterer et utvalg nye kulturhus rundt om i landet, og Jan Carlsen ser på kulturhusoppgavens historie i Norge.

Marienlyst park

Oslo preges av mange store nye bygge­prosjekter. Guro Voss Gabrielsen diskuterer Marienlyst Park og spør hva disse prosjektene bidrar med i byen.

Drammen

Byfornyelsen i Drammen det siste tiåret har begynt å bære frukter. Hilde Haslum legger frem noen av årsakene til suksessen.

Ombygging

Carl-Viggo Hølmebakk har omarbeidet en eksisterende tomannsbolig. Thomas McQuillan kommenterer det overraskende resultatet.

Redaktør for nr. 7-2005 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen,Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Viktige opplysninger Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Marienlyst park, Oslo Lund Hagem Arkitekter AS
 • 16 Marienlyst park – ingen over, ingen ved siden Guro Voss Gabrielsen
 • 20 Lærestykket Drammen Hilde Haslum
 • 24 Drammen: elva Bernt Greni
 • 26 Drammen: veiene Arthur Wøhni
 • 28 Drammen: sentrum Bjørn Veirud
 • 32 Ombygging av bolig i Austliveien, Oslo Carl-Viggo Hølmebakk
 • 36 Tvetydighet Thomas McQuillan
 • 37 Kulturhus?
 • 38 Arendal kultur- og rådhus LPO arkitektur & design as
 • 42 Re kommunehus Kristiansen & Bernhardt Arkitektur Interiør AS
 • 44 Norveg senter for kystkultur og kystnæring, Rørvik Gudmundur Jonsson Arkitektkontor
 • 46 Asker kulturhus Dyrvik Arkitekter AS
 • 49 Kulturhusenes hybridisering Jan Carlsen
 • 52 Fokuskvartalet, Tromsø HRTB AS Arkitekter MNAL
 • 57 Forankringer Nils Herland
 • 59 Ilandstigningstårn Horten havn Norconsult AS
 • 60 Eidsvoll tingrett Stein Halvorsen AS
 • 62 Halley research station Masteroppgave NTNU 2005, Jon-Erik Vasshaug
 • 63 Kulde og mørke Masteroppgave NTNU 2005, Eva Nordgård
 • 64 Nyheter/bokomtaler