2005 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Stedsbegrepet – Begrepet ʻstedʼ har slått dype røtter i norsk arkitekturforståelse gjennom de siste 20–25 år. Ole Møystad gjennomgår det arbeidet Christian Norberg-Schulz gjorde med å definere ʻmeningʼ i arkitekturen, og stiller kritiske spørsmål ved stedsbegrepet slik det er i bruk i norsk fagutøvelse og byggesaksforvaltning i dag.

Opprustning av Oslo sentrum

Hovedstadsaksjonen har gjennomført et løft for utformingen av gater og plasser, med Karl Johans gate som en hovednerve. Karsten Jørgensen kommenterer.

Boliger på Svartlamoen

Verdens høyeste bolighus i massivtre, gjennomført etter åpen arkitektkonkurranse og lang brukermedvirkningsprosess. Aasmund Bunkholt orienterer om massivtre.

Bjarne Aasen

Landskapsarkitekt Bjarne Aasen fikk Norsk Forms hederspris 2004 for sitt bidrag til norsk landskapsarkitektur gjennom en mannsalder. Intervju ved Alf Haukeland.

Redaktør for nr. 6-2005 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Lars Berge, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Steder i verden Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Stedets ånd og det fler­kultur­elle samfunn Ole Møystad
 • 22 Strandveien 37, svartlamoen Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS
 • 26 If it ainʼt broke, donʼt fix it Martin Braathen
 • 31 Massivtre – nasjonalt utviklingsområde for en ny bygge­metode Aasmund Bunkholt
 • 34 Kyss frosken! MMW sivilarkitekter MNAL AS
 • 36 ...wow! Einar Bjarki Malmquist
 • 38 Ny Svinesundsbro Lund+Slaatto Arkitekter AS
 • 42 Svinesund bro Jan Siem og Helge Solberg
 • 43 Opprustning av oslo sentrum
 • 44 En aksjon Karsten Jørgensen
 • 48 Nye Karl Johans gate med sidegater og plasser Snøhetta AS
 • 50 Frederiks gate – trafikkknutepunkt Nationaltheatret SWECO Grøner AS med Arkitektskap AS
 • 51 Wessels plass Multiconsult AS Seksjon 13.3­ Landskapsarkitekter
 • 52 Oslo sentrum – en opprustning Thomas Thiis-Evensen
 • 54 Wergelands hus Lund Hagem Arkitekter AS
 • 58 Nasjonens forventninger Sissil Morseth Gromholt
 • 62 Søndager i hverdagen – intervju med Bjarne Aasen Alf Haukeland
 • 74 Strandveien 37 NPA 25 år / nyheter