2005 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

NIL 60 år – Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening fyller 60 år. Byggekunst presenterer et utvalg prosjekter og artikler som gjenspeiler bredden i interiørarkitektenes arbeidsfelt i dag.

Estetikk – hvor brukes begrepet?

Sosiologen Tord Bø Bakke argumenterer for at estetikkbegrepet har to bruksområder, plan-leggingen og den offentlige arkitekturdiskursen, og at disse må holdes klart adskilt.

Portene i central park

Christos og Jeanne-Claudes prosjekt opererer i overgangen mellom landskapsarkitektur og kunst. Alf Haukeland og Karsten Jørgensen forteller fra New York.

Rehabilitering av Alnavassdraget

Landskapsrehabiliteringen på Hølaløkka er et av flere planlagte prosjekter som skal gjenåpne vassdraget gjennom Groruddalen i Oslo.

Redaktør for nr. 5-2005 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Lars Berge, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Inne Ingerid Helsing Almaas
 • 12 NIL 60år
 • 13 I går, i dag og fremover Dave Vikøren
 • 18 Evolve! AS Scenario interørarkitekter MNIL
 • 20 Rasmussen-gruppen, Kristiansand, renovering av ­konsernkontor Kristin Jarmund Arkitekter AS
 • 22 Materialer – i to dimensjoner? Elin Vatn
 • 26 Butikk og kafé på Norsk teknisk museum Riss AS
 • 27 Dagaliveien privatbolig Beate Ellingsen AS
 • 28 Bjølsenhallen Tone Grimsrud AS
 • 30 Farger – den utfordrende muligheten Kathinka Dalseg
 • 33 Nye lokaler for Snøhetta as Snøhetta AS
 • 34 Profilhåndbok for Bertel O. Steens forhandleranlegg AS Scenario interiørarkitekter MNIL
 • 36 Lys og lyskilder Birgitte Appelong
 • 39 Tjuvholmen KS, markedsavdeling CADI AS
 • 40 Leilighet, Schulzehaugen Peder Olimb
 • 42 Portene åpnet parken Alf Haukeland og Karsten Jørgensen
 • 46 Estetikk som kroppslig praksis eller offentlig diskurs Tord Bø Bakke
 • 50 Festplassen Landskap design AS og Arkitektgruppen Cubus AS
 • 52 Reduksjon Siri Skjold Lexau
 • 53 Hølaløkka Multiconsult AS seksjon 13.3 Landskapsarkitekter
 • 56 AHO Diplom Kristin Askgaard
 • 58 KTH Diplom Hanna Erixon
 • 60 Doktorgradsarbeider Rupa Datta
 • 61 Bokomtaler – nyheter