2005 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ornament og arkitektur – Hundre år med modernisme har gjort abstraksjonen til den viktigste uttrykksformen for dagens arkitekter. Men er det nok å møte en arkitekturhungrig offentlighet med rene volumer og nakne vegger? Hvilke muligheter har dagens arkitektur for å engasjere, fortelle, signalisere et taktilt og visuelt overskudd? Er det grunn til å revurdere ornamentet som et mer aktivt element i norsk arkitektur?

’Den nakne sannhet’: Et essay om ornamentikk og arkitektur

Ornamentets posisjon i arkitekturen har vært vekslende, og i de senere 2–300 år problematisk. Opp gjennom tidene har ornamentet vært forstått både som uttrykk for kosmisk orden, for kroppsliggjort tid, og som latterlig pynt. Under dobbel skytsild fra moderne estetikk og positivisme ble ornamentet redusert til et unødvendig og eliminerbart ferniss utenpå en antatt «ekte» kjerne. Loos og Le Corbusier fremmet idealet om det nakne bygg, den nakne sannhet – en tilstand av renhet og ekthet. En av de mest interessante tendensene i dagens arkitektur er imidlertid interessen for det påkledte. Artikkel av Mari Hvattum

Sanselighet som konstruksjon

Aldri før er vi blitt stilt overfor så mange måter å materialisere en arkitektonisk idé på. Det kan se ut til at datateknologien, den økende mengden av ulike byggematerialer og bredden av byggetekniske muligheter vi har tilgjengelig, utfordrer til mer åpne, undersøkende utformingsprosesser og en «dypere» aktivering av materialenes arkitektoniske potensial. Artikkel av Bård Helland. 

Redaktør for nr. 4-2005 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Lars Berge, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Arkitektoniske lengsler Ingerid Helsing Almaas
 • 14 ​’Den nakne sannhet’: Et essay om ornamentikk og arkitektur Mari Hvattum
 • 22 Rehabilitering Domus Acade­mica NAV AS, Berentsen ­Interiørarki­­tek­ter AS
 • 30 Bolighus – ombygging og ­nybygg, Cobenzlgasse, Wien Rüdiger Lainer
 • 34 På overraskelsens premisser – intervju med Siv Helene Stange­­land og Reinhard Kropf, Helen & Hard AS Einar Bjarki Malmquist
 • 38 Mosvangen studenthjem Helen & Hard AS
 • 40 Restaurant Stim Helen & Hard AS
 • 42 80 leiligheter på Buøy Helen & Hard AS
 • 46 Kontor- og treningssenter, Hütteldorferstrasse, Wien Rüdiger Lainer
 • 48 Kampens linjer Beatriz Colomina
 • 54 Sanselighet som konstruksjon Bård Helland
 • 58 Parkeringsanlegg i ­Nattlandsveien 3RW Arkitekter AS
 • 59 Offentlig arena for kultur­huset USF 3RW Arkitekter AS
 • 60 Luminy, metaforen og tiden Jonas Nordsted
 • 63 Inmed, institute of neurobio­logy for the mediterranean, Marseille Snøhetta AS
 • 67 Nyheter/bokomtaler