2005 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

​Bilder av arkitektur – Hva forteller bildene om arkitekturen? Billedkunstner Ane Hjort Guttu setter i sitt kunstprosjekt «Å bo i drabantby» fokus på arkitektur­fotografiets retorikk, eksemplifisert ved bilder av nordiske drabantbyer fra 1930-årene frem til i dag. Hun har også tatt egne bilder av dagens drabantbyer.

Nybygg for Norsk Hydro

4B Arkitekter AS har ferdigstilt foreløpig siste byggetrinn for Norsk Hydro Petroleum på Sandsli, nesten tjue år etter at første byggetrinn sto ferdig i 1986.

Midlertidige muligheter

Med eksempler fra fjorårets internasjonale utstillinger, og prosjekter fra Berlin, Amsterdam og Oslo, argumenterer Alv Skogstad Aamo for temporære innspill i byutviklingen.

Belysning av landskap

Snøhettas Morildprosjekt i Skien og Oslo kommunes belysningsstrategi for Akers­elva miljøpark får  fram nye kvaliteter ved kjente steder.

Redaktør for nr. 3-2005 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Lars Berge, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Bilder Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Norsk Hydro ASA kontorbygg, Sandsli 4B Arkitekter AS
 • 20 Å bo i drabantby Ane Hjort Guttu
 • 32 Skogobservatorium Sami Rintala
 • 34 Xbo 70o N arkitektur AS​
 • 36 Drammen busstasjon Studio Grön arkitekter AB
 • 38 Det temporære som planleggingsstrategi for en kreativ by Alv Skogstad Aamo
 • 46 Bunker, Lista Randi Grimeland og Nils E. Røsvik
 • 48 Brobelysning Akerselva Oslo kommune, Friluftsetaten
 • 50 Lysprosjektet Morild Snøhetta AS
 • 54 Rassikring i Finnbyen, Lofoten Inge Dahlman, Landskapsfabrikken
 • 56 Leilighet, Frogner, Oslo Trine Hjelle
 • 58 Bokomtaler – nyheter