2005 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Boliger for eldre – Hva slags boligtilbud skal samfunnet gi dem som er blitt gamle og trenger hjelp? Hvordan kan vi sikre bokvaliteten, og ikke bare ­pleietilbudet, i de mange eldreboliger og sykehjem som bygges i Norge i dag? Byggekunst presenterer fire sykehjemsprosjekter, med en innledende artikkel ved Einar Bjarki Malmquist.

Den prosjektstyrte byutvikling

Hvem har ansvaret for den overordnede styringen av dagens byutvikling? ­ Artikkel av Elin Børrud.

Tre prosjekter av Haga & Grov as

Haga & Grov  AS har etablert seg som ­representanter for det umuliges kunst i ­Stavangerområdet.

Estetisk kvalitet – politisk ansvar?

Hva ligger bak  det estetikkbegrepet som brukes i offentligheten i dag? Byggekunst har intervjuet Peter Butenschøn.