2005 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Vardåsen kirke – Etter mange tiår med fokus på funksjonelle og praktiske arbeidskirker bygges det nå kirkebygg med en annen arkitektonisk intensjon. Vi viser Vardåsen kirke i Asker, og Hege Maria Eriksson diskuterer denne kirken som eksempel på et kirkebygg med mer rom for det sakrale.

En åpen skole

Kastellet skole er et gjennomført arkitektonisk svar på skolereformens pedagogiske utfordringer.

Ungdomspsykiatrisk institusjon i Førde

Nordplan bruker det indre gårdsrommet og velkjente konstruktive prinsipper til å skape et trygt miljø for unge psykiatriske pasienter.

Estetikk og fenomenologi

Kan man tenke seg et estetikkbegrep for arkitekturen som er basert på sanseopplevelser? Artikkel av Karen Marie Odgaard Bredegaard og Svava Riesto. 

Redaktør for nr. 1-2005 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Lars Berge, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 7 Det utmerkede Ingerid Helsing Almaas
 • 8 Vardåsen kirke Østgaard Arkitekter AS
 • 17 Med plass for det sakrale rom Hege Maria Eriksson
 • 20 Ungdomspsykiatrisk avdeling, Førde Nordplan AS
 • 25 Kan arkitektur lege sjelen Hallvard Trohaug
 • 26 Kastellet skole Div. A Arkitekter
 • 34 Fleksibilitet og materialitet Martin Braathen
 • 36 Om gyldigheten av et estetikkbegrep i arkitekturen Svava Riesto og Karen Marie Odgaard Bredegaard
 • 42 NALs studentpris 2004: Fellesterminal i Kristiansand – forføring i fjæra Siri Strømme Johansen og Tomas Løvset
 • 44 BAS-diplom 2004: Deep field Joakim Skajaa
 • 45 BAS-diplom 2004: MMRU – an interview with Tom Hughes Jan Arild Sannes,
 • 46 Nyheter – bokomtaler