2004 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Planlegging på vestbredden. Arkitektur og planlegging har en klar politisk funksjon, og få steder er dette så tydelig som i de israelske bosettingene på vestbredden. Eyal Weizman har fulgt planleggingen fra rene militære operasjoner i en krigssituasjon til dagens okkupasjonsprosesser, som kulminerer med byggingen av den nye ”muren”.

Bygg og kommentarer

Røråstoppen skole, Centralhuset i Göteborg, Justisbygget i Kristiansand. 

OBOS 75 år

Mette Sjølie ser på arkitekturutviklingen i Oslos største kooperative boligselskap, Svend Erik Svendsen kommenterer OBOS’ rolle i norsk boligbygging.

Estetikken – hvorhen?

Kan nye skjønnhetsidealer utvikles fra et funksjonsområde som bærekraft, heller enn fra formalestetiske vurderinger, spør Olav Ødegården.

Redaktør for Byggekunst Nr.7 - 2004 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsråd bestod av Lars Berge, Andreas Engesvik, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Tanja Lie, Henrik Lundberg, Oddvar Skjæveland, Torunn Tøllefsen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Hva vi bygger Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Strategiske punkter, tøyelige linjer og politiske volumer: Ariel Sharon og okkupasjonens geometri Eyal Weizman
 • 20 Centralhuset, Göteborg Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
 • 25 Å ena sidan – å andre sidan Claes Caldenby
 • 26 Røråstoppen skole Ola Roald AS & FuthArk Arkitekter
 • 31 Den ikke-autoritære skolen Martin Braathen
 • 32 Gangbru over Jølstra Arild Wåge / Nordplan, Førde
 • 34 Hus i bruk – OBOS 75 år Mette Sjølie
 • 44 Typisk OBOS Svend Erik Svendsen
 • 46 Justisbygget i Kristiansand 4B Arkitekter AS
 • 50 Et vakkert tilskudd Leif D. Houck
 • 51 Dugg frisørsalong Lars Ernst Hole Design
 • 52 Edderkoppen teater Heggelund, Koxvold AS Arkitekter og Kritt Interiørarkitekter AS
 • 54 Fra trikkehall til kulturhus Lindberg & Mortvedt
 • 55 Utsmykning, Runni ungdoms­skole Jannicke Lie
 • 56 Estetikk for Gud og hvermann, eller for miljøet? Olav Ødegården
 • 58 Ropeid servicebygg Jensen & Skodvin Arkitekter AS
 • 60 Nyheter/ bokomtaler