2004 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

20 under 40. Dette nummeret av Byggekunst fungerer som katalog for utstillingen «20 under 40 – ung arkitektur i Norge». Utstillingens bakgrunn og kontekst beskrives på de følgende sidene, og nummeret er i sin helhet viet presentasjonen av de 20 utstilte kontorene, med en oppsummerende artikkel av Hege Maria Eriksson.

20 under 40 – Ung arkitektur i Norge

Byggekunst presenterer ikke en utstillingskatalog i streng forstand. Vi gjengir ikke de utstilte arbeidene eller plansjene slik man kanskje kunne forvente. Byggekunst er snarere å regne som et supplement til utstillingen. Her kan presentasjonene av de enkelte arkitekter og kontorer leses uavhengig av eller i tillegg det som er utstilt, og slik være med på å gi et bredt og sammensatt bilde av ung arkitektur i Norge i dag. 

Redaktør for Byggekunst Nr.6 - 2004 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsråd bestod av Lars Berge, Andreas Engesvik, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Tanja Lie, Henrik Lundberg, Oddvar Skjæveland, Torunn Tøllefsen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 En katalog Ingerid Helsing Almaas
 • 12 20 under 40. Ung norsk arkitektur 2004 Eva Madshus
 • 13 Arkitektur som kunstnerisk erfaringsrom Ståle Stenslie
 • 13 Bedre muligheter for unge arkitekter Gudmund Stokke
 • 14 Nye sammenhenger Intervju med Sune Nordgren
 • 16 20 under 40 - Utforskning og utvidelse Hege Maria Eriksson
 • 22 April arkitekter AS
 • 24 "Prosjekter på blå"
 • 26 Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S
 • 28 B+R arkitektur AS
 • 30 Code:AS
 • 32 Element arkitekter AS
 • 34 Filter arkitekter AS
 • 36 Griff kommunikasjon AS
 • 38 Helen og Hard AS
 • 40 Intravision group AS
 • 42 Siv. ark. MNAL Jonny Johansen
 • 44 Lie Øyen arkitekter
 • 46 Roar Lund-Johnsen siv.ark. MNAL
 • 48 MAD AS
 • 50 MMW sivilarkitekter MNAL AS, Studio 34
 • 52 Bodil Reinhardsen siv.ark. MNAL
 • 54 Siv.ark. Todd Saunders, Bergen, siv. ark. Tommie Wilhelmsen, Stavanger
 • 56 Studio Stokke
 • 58 Tupelo ar+d
 • 60 Kjerstin Uhre siv. ark. MNALmnal