2004 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Norske Landskapsarkitekters forening 75 år. En av de eldste sammenslutningene av landskapsarkitekter i Europa fyller 75 år. Byggekunst presenterer et utvalg prosjekter fra dagens landskapsarkitekter. Karsten Jørgensen ser på innflytelsen fra resten av verden på landskapsarkitekturen i Norge, Alf Haukeland og Ola Bettum skisserer noen forestående utfordringer.

Tre nye hus av Knut Hjeltnes

Enebolig Kleven/Styrmoe, enebolig Dysthe/Lyngstad og anneks Dobloug/Roede

Estetikk

Nye kommentarer ved Arnfinn Bø-Rygg og Ib Omland

Diplomprosjekter fra NTNU

Kyrkje i Blomsterdalen, uformell bosetting i Buenos Aires og lyd som byggemateriale.

Redaktør for Byggekunst Nr.5 - 2004 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsråd bestod av Lars Berge, Andreas Engesvik, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Tanja Lie, Henrik Lundberg, Oddvar Skjæveland, Torunn Tøllefsen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Det tar tid Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Tre nye hus Intervju med Knut Hjeltnes
 • 15 Enebolig Kleven/Styrmoe Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
 • 18 Enebolig Dysthe/Lyngstad Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
 • 20 Anneks Dobloug/Roede Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
 • 22 Utdatert estetikk-begrep Arnfinn Bø-Rygg
 • 23 Estetisk grep Ib Omland
 • 24 Norske landskapsarkitekters forening 75 år
 • 25 På tide Alf Haukeland
 • 26 Retirostranda Arne Strømme
 • 28 Hage på kaja Ragnhild Momrak
 • 30 Lærdalstunnellen, portalområde Landskapsfabrikken
 • 32 Kabelvåg torg
 • 33 Helga Helgesens plass Landskapsfabrikken
 • 34 Bjølsen studentby – landskap Snøhetta AS
 • 32 To hundre års internasjonal innflytelse på norsk landskapsarkitektur Karsten Jørgensen
 • 44 Lyngheia – kystens kulturlandskap Feste Lillehammer AS
 • 46 Norske skog
 • 48 munkebakken – landskapsrehabilitering Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter AS
 • 53 Et utvidet, men fortynnet fag Ola Bettum
 • 58 «som» utested Riss interiørarkitekter AS
 • 59 «Dinomin» kafé på ski storsenter Riss interiørarkitekter AS
 • 60 Diplomprosjekt NTNU 2004 - Kyrkje i Blomsterdalen Geirmund Barsnes
 • 60 Diplomprosjekt NTNU 2004 - Den andre byen? Marit Stabell
 • 62 Diplomprosjekt NTNU 2004 - «Selv ta form» Vegard Fægri
 • 63 Bokomtaler/nyheter
 • 67 Doktorgrad