2004 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Andre geometrier – en annen estetikk? Hvilke estetiske muligheter ligger i dagens prosessbaserte prosjekteringsverktøy? Hvilke kvaliteter har det buede rom? Johan Bettum tar for seg geometriske forventninger, Per Kartvedt presenterer Kunsthaus Graz av Peter Cook og Colin Fournier, Bård Helland ser på Prada Aoyama av Herzog & de Meuron. Fire prosjekter fra designgruppen Ocean North viser digitalt formarbeid i ulike målestokker.

Er det vakkert?

Forståelsen av arkitektur utvikles tradisjonelt gjennom forbilder. Dette gjelder både leg og lærd: Vi forstår et byggverk fordi det ligner på ­andre byggverk vi har sett før. Slik utvikles bygningstyper, eller til og med arketyper, og slik formes idealene til nye generasjoner av arkitektstudenter. I utdanningen er dette spesielt tydelig – orienteringen etter forbilder gjør arkitektstudiet til en farefull ferd, der kanskje bare et fåtall utvikler den kritiske og selvkritiske holdningen som er en forutsetning for originalitet. Men i yrkeslivet er de fleste av oss også tilfreds dersom vi får til noe som ligner på det vi er opplært til å beundre. Og det er slik man er vant til å oppfatte blader som Byggekunst: som kilder til mer eller mindre brukbare forbilder.

Ocean north: En annen form

Ocean North, en eksperimentell og multi-disiplinær designpraksis med baser i London, Oslo og Helsinki, har i flere år arbeidet med en alternativ tilnærming til arkitektonisk form, ba­­sert på komplekse digitale modeller. Byggekunst presenterer her et lite utvalg av deres prosjekter.

Redaktør for Byggekunst Nr.4 - 2004 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsråd bestod av Lars Berge, Andreas Engesvik, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Tanja Lie, Henrik Lundberg, Oddvar Skjæveland, Torunn Tøllefsen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Er det vakkert? Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Geometri, materie og begjær: Bevegelser på grensen mellom fakta og artikulerte ­ intensjoner Johan Bettum
 • 16 Ocean north: En annen form
 • 18 Kurvaturenes logikk – form­givning med krum geometri Michael Hensel
 • 20 Formations, Milano Ocean North
 • 22 Ambient amplifiers, Oslo Ocean North
 • 24 Frozen voids, Rovaniemi Ocean North
 • 26 World center for human ­concerns, New York Ocean North
 • 30 «Kan jeg ta den med meg hjem?» Kunsthaus Graz, Peter Cook/ Colin Fournier Per Kartvedt
 • 41 Sjumilstøvler Laura Beloff, Erich Berger, Martin Pichlmayer
 • 42 Forholdet mellom konstruksjon og uttrykk i en fremtidig arkitektur­­ – Herzog & de Meuron, Prada Aoyama, Tokyo 1999–2003 Bård Helland
 • 48 Retreat, Hardangerfjorden Todd Saunders & Tommie Wilhelmsen
 • 50 Oslo [see] port
 • 52 Tullinløkka AHO-diplom 2004 ved Erlend Torkildsen
 • 54 Nyheter – bokomtaler