2004 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Nedre elvehavn – en ny bydel i Trondheim. Med utbyggingen av Nedre Elvehavn har Trondheim fått en ny sentrumsbydel. Hva var ambisjonene for utbyggingen? Hvilke bykvaliteter har man oppnådd? Birgit Cold ser på bystrukturen som bygget kulturuttrykk, og Edvard Hiorthøy kommenterer Trondheims byform.

Gjenbruk av bygningsmiljøer

Møllebyen i Moss og den nye Kunsthøgskolen i Oslo i Seilduksfabrikken ved Akerselva er eksempler på fornyelse og utvidelse av historiske bygningsmiljøer.

Food

Som en del av et kunstprosjekt tok Ingrid Book og Carina Hedén initiativ til oppstarten av et parsellhagefelt på Lillehammer.

Klosterenga økologiboliger

Et av landets første og best evaluerte miljøprosjekter har vært i drift noen år. Hvilke løsninger er det verdt å bruke igjen?

Redaktør for Byggekunst Nr.3 - 2004 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsråd bestod av Lars Berge, Andreas Engesvik, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Tanja Lie, Henrik Lundberg, Oddvar Skjæveland, Torunn Tøllefsen

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Maktens målestokk Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Møllebyen i Moss LPO arkitektur & design AS/ Sundby arkitekter AS/Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS
 • 16 Kunsthøgskolen i Oslo Samark AS
 • 20 Klosterenga økologiboliger Arkitektkontoret GASA
 • 24 Klosterenga, uteanlegget Grindaker AS
 • 28 Nedre elvehavn, trondheim - Introduksjon Hege Maria Eriksson
 • 30 Dokkata. 1, 2 og 4 ARC Arkitekter AS
 • 30 Elvehavn terrasse Per Knudsen Arkitektkontor AS
 • 31 Dokkparken Svein Skibnes Arkitektkontor AS
 • 31 Parkbygget Svein Skibnes Arkitektkontor AS
 • 32 Skipsbygget ARC Arkitekter AS
 • 32 TMV-odden Petter Bogen Arkitektkontor AS
 • 33 Verftsbrua Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL
 • 33 Rica Nidelven hotel Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL
 • 34 Søylen Per Knudsen og Sissel Nordberg i samarbeid med Per Knudsen Arkitektkontor AS
 • 34 Bassengtomta ARC Arkitekter AS
 • 35 Porthuset Pir II Arkitektkontor AS
 • 35 Interconsult-bygget Svein Skibnes Arkitektkontor AS
 • 36 Uteområdene Asplan Viak/Agraff AS
 • 36 Bebyggelsesplan elvehavn brygge Svein Skibnes Arkitektkontor AS
 • 37 Familieboliger, medvirk­­­nings­prosjekt Svein Skibnes Arkitektkontor AS
 • 38 Bystruktur og kulturens synlighet Intervju med Birgit Cold ved Ingerid Helsing Almaas
 • 40 Nedre elvehavn som sted Edvard Hiorthøy
 • 42 Food 1-4, Parsellhager for ­Lillehammer Ingrid Book/Carina Hedén
 • 48 13 eneboliger Tor Helge Valen
 • 58 Gangbro vesterelven Griff kommunikasjon AS
 • 60 Nyheter – bokomtaler