2004 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Store bygg – Hvilke utfordringer ligger det i planleggingen av store bygg? Byr de største byggeprogrammene på spesielle utfordringer og muligheter? Byggekunst presenterer et utvalg bygg og prosjekter på over 20 000 kvm. Med kommentar ved Sissil Morseth Gromholt.

Europan 7: vinnerprosjektene

Norge har deltatt for første gang som vertsland for Europan-konkurransen. Kan vinnerprosjektene fra Oslo, Stavanger og Tromsø tilføre norsk arkitektur nye impulser? Kommentar ved Matteo Poli.

Estetikk og det sosiale?

– Alle mennesker har estetisk kompetanse, hevder John Pløger, seniorforsker ved NIBR. – Men arkitekturteoriens problem er at  den ikke tar meningsdannelsens forutsetninger alvorlig.

Redaktør for Byggekunst Nr.2 - 2004 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsråd bestod av Lars Berge, Andreas Engesvik, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Tanja Lie, Henrik Lundberg, Oddvar Skjæveland, Torunn Tøllefsen

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Fortsettelse i neste nummer Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Store bygg
 • 14 Bygg for biologiske basalfag, universitetet i Bergen Narud-Stokke-Wiig Sivilarkitekter MNAL
 • 18 Alnafossen kontorpark Lunde & Løvseth Arkitekter AS
 • 23 Posthuset HRTB Arkitekter
 • 26 Posthuset, interiører Dark Design
 • 27 Arbeidsmiljøkvaliteter – interiørarkitektens ambisjoner Trine Rosenberg
 • 28 BI campus Nydalen Niels Torp AS arkitekter MNAL
 • 30 NCC hovedsæde Arkitekterne MAA Schmidt, Hammer & Lassen KS
 • 32 Drontene Sissil Morseth Gromholt
 • 36 Estetikk og det sosiale? John Pløger
 • 40 Røykbadstue på Ringerike Quentin Le Guen-Geffroy
 • 41 Europan 7
 • 42 Europan 7 i Norge Cornelius Brekke
 • 44 Økern intensified F/E*T Arkitektur
 • 47 Hothouse April Arkitekter
 • 50 Light in Tromsø Exe Arquitectos
 • 53 Europan – hva nå? Intervjuer ved Anna Slungaard Berg
 • 55 A challenge to norwegian localism Matteo Poli
 • 57 Bolig Leirkarveien 19 Hoem og Folstad AS
 • 58 Bolig stokkahagen 1 Hoem og Folstad AS
 • 59 Nyheter
 • 60 Doktorgrad