2003 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Samferdsel / Landskapsforming

Formet av mennesket

Alle fysiske produkter, konstruksjoner, byggverk og anlegg - uansett størrelse  - har fått en utforming, og bidrar derfor til å formgi verden omkring oss. Fra det minste nanoteknologiske produkt som vi ikke kan se, til kjempemessige landskapsendringer som vi ikke kan unngå å se. Overalt der mennesker ferdes vil øyet fange inn menneskeverk som vi ikke kan unngå å vurdere.

Riktignok er de aller fleste menneskeverk er planlagt og produsert uten at skaperne tilsynelatende har hatt et bevisst forhold til utformingen eller spesielle kunnskaper eller erfaring i å gi verkene form. De har fått sin form uten medvirkning fra designere eller arkitekter. Fysiske produkter, konstruksjoner, byggverk og anlegg - uansett størrelse  - er blitt som de er blitt, uten tanke på et bevisst samspill mellom funksjon og form. I denne jungelen av små og store objekter skal vi designere og arkitekter finne vår plass. Her skal vi overbevise folk om den bevisste formgivingens berettigelse og nødvendighet. Men da må vi også bevise at vi kan tilføre verden omkring oss bevisste og gjennomarbeidete løsninger med en utforming som reflekterer kunnskap, innsikt og øvelse. Dessuten må vi også ha et åpent sinn, og ha evnen til å kunne oppdage og anerkjenne fysiske produkter, konstruksjoner, byggverk og anlegg - uansett størrelse  - som uten designeres og arkitekters medvirkning kan ha en orden og dessuten være vakre. Verden er stor nok til at all god og bevisst formgiving får plass her – i hvert fall til erstatning for det likegyldige.

Jeg drar nå ut i felten, og vil benytte anledningen til å takke for meg etter ti hyggelige, interessante og lærerike år som redaktør i Byggekunst, og ønsker den nye redaktøren, Ingerid Helsing Almaas, all mulig lykke i hennes arbeid som redaktør fra årsskiftet.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.8-2003 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingebjørg Semb. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs.

Forsiden: Nydalen T-banestasjon av Kristin Jarmund Arkitekter AS