2003 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Naturmaterialer

Naturmaterialer

Da Alvar Aalto tegnet moderne hus i tre og tegl, så mange av hans samtidige modernister dette som uforståelig og bakstreversk. Naturmaterialer tilhørte ikke den moderne tid. Vi var ferdige med dem, og skulle ut av den uflidde fattigdommen. Visjonene om den nye tids arkitektur var glatte, rene, hygieniske, hvite og maskinelle, nærmest immaterielle hus. Siden den tid har arkitekters forhold til naturmaterialer skiftet fram og tilbake, men ofte mest ut fra rene estetiserende betraktningsmåter omkring materialenes taktile og visuelle egenskaper og framtoning.

Det er for tiden under forberedelse en stor internasjonal vandreutstilling sprunget ut fra Centre Pompidou i Paris. Den tar for seg bruk av naturmaterialer i arkitekturen. Her er igjen perspektivet satt på bruk av naturmaterialer på moderne vis. Produsentene Jean Dethier og Ruth Eaton vil i sin utstilling vise oss at naturmaterialene nettopp i dag har sin berettigelse i et bærekraftperspektiv. Det er ingen motsetning mellom moderne produksjon og bruk av naturmaterialer. Dessuten genererer gjerne produksjon og bruk av naturmaterialer med lavere bearbeidingsgrad mindre energi i et livsløpsperspektiv, og materialene går lettere inn i klodens materialkretsløp.

Alle materialer har sitt utspring i naturen. De er bare bearbeidet i større eller mindre grad med bruk av ulike mengder energi. Kloden er under konstant forandring, både som følge av naturens egne prosesser og dyrs og menneskers virksomhet. Grensen mellom hva som er natur og hva som er kunstig frambrakt, er ikke alltid så lett å bestemme.

Det er imidlertid uansett viktig at vi med våre materialvalg bidrar til at naturens kretsløp ikke kommer ut av lage. Som arkitekter må vi skaffe oss forståelse for hele produksjons- og byggeprosessen. Da er det ikke nok å være tilfreds med at det er anvendt naturmaterialer. Vi må også stille spørsmålstegn ved eksempler som transport og bruk av stein fra India eller trelast fra Baltikum så lenge våre egne trakter er fulle av stein, og skogenes tilvekst er større enn uttaket.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.7-2003 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingebjørg Semb. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs. Translations: Ingrid Helsing Almaas

Forsiden: The Downland Gridshell av Edward Cullinan Architects