2002 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kontorbygg

Kontoret

Trolig sitter forestillingen om et kontors utformingsprinsipper dypt rotfestet i de fleste av oss. Enten man er engasjert i forretningsmessig virksomhet, organisasjonsvirksomhet eller utfører offentlige tjenester, så arbeider man vanligvis på et kontor, ved et skrivebord, eller noen ganger rundt et møtebord sammen med interne eller eksterne kolleger og forbindelser. Det er dette bildet som har festnet seg på netthinnene våre.

Men, nesten umerkelig endrer betingelsene for virksomheten seg. De maskinskrivende sekretærene er blitt borte. Arkivene har skrumpet inn, og det har lenge ryktes at også papiret etter hvert skal bli borte. Alle skrevne dokumenter skal kunne lagres og hentes fram elektronisk, samtidig som datamaskinenes harddisker blir mindre og mindre, og får plass til mer og mer informasjon år for år. De dokumenter og data du trenger i det daglige arbeid, kan nå få plass i en transportabel harddisk på størrelse med en fyllepenn, som kan plugges inn og åpnes i en datamaskin der du til enhver tid måtte befinne deg.

I mange firmaer og institusjoner arbeider dessuten de ansatte tidvis hjemme eller ute hos kunder og forbindelser, og lokalene er derfor ikke lenger dimensjonert for plass til alle de ansatte. Dermed finnes det heller ikke faste plasser på disse kontorene. Det trygge, faste kontoret er ikke lenger hva det var, noe som virker inn både på firmaer og organisasjoners lokalisering og indre organisasjon.

Derfor er det ikke nok bare å revidere våre forestillinger om kontorets utformingsprinsipper. Endringene i de arbeidsmessige og sosiale relasjoner vil bli de største utfordringene. For et kontor er noe langt mer enn hvor man sitter, står og går.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.8-2002 var Bjørn Larsen. Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs

Forsiden: KPMG-huset
Arkitekt: Lund & Slaatto Arkitekter AS.
Foto: Jiri Havran

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 7 Leder ved Bjørn Larsen Bokomtale ved Anne Katrine Geelmuyden
 • 8 Kontoret Leder ved Bjørn Larsen
 • 10 Nytt hovedkontor for Ericsson i Norge Jostein Rønsen Arkitekter AS Lunde & Løvseth Arkitekter AS Link arkitekter AS
 • 20 Nytt hovedkontor for Ericsson i Norge – innredning AS Scenario Interiørarkitekter MNIL
 • 24 Telenorsenteret på Kokstad Pedersen / Ege Arkitekter AS MNAL NPA Bjerk og Bjørge AS arkitekter MNAL NPA Einar Tønseth, sivilarkitekt MNAL
 • 32 Telenorsenteret – et IKT-palass i ytrebygda Hans-Jacob Roald
 • 34 KPMG-huset Lund & Slatto Arkitekter AS
 • 42 Konseptuell standhaftighet Nina Berre
 • 44 KPMG-huset – interiør Beate Ellingsen AS
 • 48 Rådhus og kino i Fredrikstad Lunde & Løvseth Arkitekter AS
 • 59 Hus eller hest Ulf Grønvold