2002 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Landskapsreparasjon

Spor etter mennesker 

Kontinuerlig, men langsomt endres våre landskaper som følge av at vi utnytter de ressursene som finnes der. Omdanningen av Europas skoger til åkerlandskaper har tatt flere tusen år, men tok slutt midt i forrige århundre. Etter industriens jakt på kull og mineraler i de siste århundrer ligger omkalfatrede landskaper av ufattelige dimensjoner igjen og venter på ny vekst. Rustende industriminner og forurenset jord som ikke kan brukes til noe, ligger øde igjen der jordas ressurser tidligere ble gravd frem og gav arbeid og innkomst til titusenvis av mennesker. IBA Emscher Park i Tyskland satte på 90-tallet ny standard for parkteori ved å definere en nedlagte gruve og industriregion som park. Naturens egne reparasjonsmekanismer blir hjulpet frem i en langsiktig revitaliseringsprosess der industriminnene vil være del av parksystemets karakter og rekreasjonstilbud. Nå videreføres prosjektet gjennom IBA 2000-2010, som foregår i de enorme dagbruddsområdene for brunkull sør for Berlin. Et landskap forvandlet til det ugjenkjennelige gjennom århundrers gruvedrift skal gis ny dynamikk og et nytt særpreg som bygger på de forutsetninger gruvevirksomheten har gitt landskapet.

Her hjemme er vi på mange vis i den andre enden av utviklingsrekken. Vi er i ferd med å bli en stor eksportør av knust stein til bygge- og anleggsindustrien i et Sentral-Europa der restriksjonene på masseuttak er blitt store. Vår steineksport vil ikke gi regionale, men lokale forandringer i landskapet, anleggene bør planlegges med tanke på fremtidig bruk og form. Vi har heller ikke store industriområder under forvandling til nytt landskap; våre områder er mindre, og oftere aktuelle for bebyggelse enn tilbakevending til natur. Men utviklingen vil skyte fart her også og åpne for debatter om hva slags landskaper dette skal få bli. Urbaniseringen av vårt unike naturlandskap får sitt uttrykk gjennom omfattende veiutbygging over hele landet der større nye veier legges ut i naturen, lengst mulig vekk fra bebyggelse og folk. Idealet har i lang tid vært å integrere veiene i terrenget slik at anlegget skulle gå mest mulig i ett med landskapet, sett fra avstand. Dette prinsippet er gjennomført på Oslofjordforbindelsen, men utfordres av E 18 gjennom Vestfold der veien i større grad er frigjort fra terrenget, og der broer og andre konstruksjoner bidrar til å manifestere veien som et tydelig byggverk i landskapet, i slekt med anlegg vi kan se i alperegionen. 

Alf Haukeland 

Redaktør for Byggekunst nr.5-2002 var Bjørn Larsen. Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs

Forsiden: IBA Fürst-Pückler-Land

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Spor etter mennesker Leder ved Alf Haukeland
 • 10 Å konstruere et landskap Einar Dahle
 • 12 IBA fürst-pückler-land – håp for et mishandlet landskap Rolf Kuhn
 • 16 Brunkulldrift Thomas Worms
 • 19 IBA fürst-pückler-land – planer underveis Brigitte Scholz
 • 22 IBA fürst-pückler-land – verksted for et nytt landskap Einar Dahle
 • 28 Alfasetmorenen – en Mulighetsstudie Asplan Viak AS og Code Arkitektur AS
 • 32 Konsekvenser av masseuttak Asplan Viak AS
 • 38 Hydroparken – Øvre Årdal Kalve - Smedsvig AS landskaps- arkitekter MNLA, Siri Benjaminsen, landskapsarkitekt MNLA, Lars Benum Arkitekter AS MNAL MNIL
 • 42 Oslofjordforbindelsen Statens vegvesen Buskerud
 • 46 E18 gjennom Nordre Vestfold Statens vegvesen Vestfold
 • 50 By the way – Grelland veiserviceanlegg Lund & Slaatto Arkitekter AS
 • 56 Kjærrabrua over Numedalslågen Arne Eggen Arkitekter AS