2002 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Eneboliger

Eksemplet

Vi må ha gode forbilder og eksempler, sier vi gjerne. Det gjelder også i forhold til gode boliger og de gode boligstrøk beregnet på vår egen tids levemåte og vår egen egns betingelser. Blant arkitekter og planleggere synes det å være allmenn enighet om at boligene må tilpasses våre livs ulike faser, våre endrede familiestrukturer, våre nye sosiale vaner og våre nye redskaper og materialer. Kort sagt hele vår nåtidskultur. Likeledes virker det også å være enighet om at det meste av det som bygges i dag, ikke gir optimale løsninger på dagens reelle behov. Men da er det ikke tilstrekkelig bare å sitte stille og mumle et beskjedent ønske om at noen må gjøre noe. Eller sitte å vente på å bli spurt. 

For å kunne få opp gode forbilder må noen utvikle de gode eksemplene. Noen må gå opp løyper andre ikke har gått før. Disse løypene kan oppleves som uoppmerkede, upreparerte og tungtrådde. Det kan være et slit å tråkke opp og finne traseer til slike nye løyper — men også en glede ved anstrengelsene. Det ligger samme type slit og gleder bak utviklingen og gjennomføringen av de gode eksemplene. Vi må forstå noe, ville noe, og så gjennomføre det. For i tillegg til å tenke oss de gode eksemplene må vi også få bygd dem, slik at de kan synes og erfares i full målestokk av alle og enhver. Først da vil det være mulig å vinne gehør for nye løsninger. 

Trolig vil ingen spørre oss. Få mennesker ønsker seg det de ikke har sett før. Enda færre vil basere sin forretningsdrift på å selge det folk ikke har sett før, og heller ikke uttrykker behov for. Norge utmerker seg ikke som et foregangsland på produktutvikling. En utbredt stilltiende forestilling er at det er tryggere å la andre brøyte, og så komme diltende etter når veien kjennes trygg — forbildene og eksemplene kan andre utvikle. Nasjonen har jo utrettet sitt med ostehøvelen, bindersen og sprayboksen — det er bare å døse videre i den lange nordiske vinternatt mens oljen pumpes opp fra havbunnen. 

Men et annet og mye arkitektfaglig morsommere alternativ er at vi selv skaffer oss forståelse for hvordan byggeoppgaven bolig har endret seg, og propagandere for gjennomføringen av vår tids boliger og boligstrøk. La oss samstemt mase på myndigheter og utbyggere — men da må våre egne kunnskaper være på plass. 

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.3-2002 var Bjørn Larsen. Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs. 

Forsiden: Enebolig Faugli/Mayer av Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL