2001 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kirker

Å skape orden

Når arkitekten står foran planleggingen og gjennomføringen av et byggeprosjekt, går hovedoppgaven ut på å ordne funksjonene og de fysiske elementene. I beste fall oppnår arkitekten da også å skape en orden. Men en orden er et sterkere begrep enn bare å ordne — og langt mer enn å rydde. A skape orden i byggeoppgaven vil si å etablere en innlysende sammenheng mellom logistikk, konstruksjoner, materialer, dimensjoner og romforløp. Alle disse delaspektene vil gripe inn i hverandre, og skal danne en sammenheng. Denne sammenhengen vil jeg velge å kalle organisk, enten resultatet kommer ut med rettvinklede, uregelmessige kantede, svungne eller dobbeltkrumme former. Selve prosessen vil imidlertid være forskjellig for hver gang fordi de ulike byggeoppgavene krever ulike ordensregler. Men vi glemmer ofte at det er å skape orden vi holder på med, og lar oss trekke med i diskusjoner i aviser, fjernsyn og radio om stygt og pent eller god og dårlig smak, opphissede debatter som oftest ikke er i nærheten av arkitekturens essensielle problemer. 

Orden er ikke et skjellsord, og det å skape en orden er ingen prosaisk eller hverdagslig oppgave. Det er ikke så enkelt at det er tilstrekkelig bare å stille elementene opp på linje, og det er ikke alle former for orden man umiddelbart ser. Der kravene og mulighetene i en byggeoppgave i første omgang kan virke så overveldende at det nærmest ikke er til å holde ut, kan det ofte være nødvendig selv å oppdage ordensprinsippene. Men selv der ordensprinsippene kan virke trygt etablert, kan en orden forandre seg uten at selve verden eller universet forandrer seg. Nylig har vi blitt informert at det i stedet for en kjerne med opphopning av stjerner i senteret av Melkeveien og andre galakser er såkalte sorte hull som sluker all materie som kommer i nærheten. En orden er bare brukbar så lenge den er gyldig. Dette faktum krever vår største årvåkenhet hele tiden, men avskaffer ikke behovet for å skape en orden.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.8-2001 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs

Forsiden: fra St. Clara kirke. Arkitekt: Hille-Strandskogen DA, arkitekter MNAL. Foto: arkitekten

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 5 Den fraværende arkitekturkritikken Mari Lending
 • 7 Arkitekturens teori og praksis Bokomtale ved Mari Hvattum
 • 9 Å si ja Bokomtale ved Thomas McQuillan
 • 10 Mest Apollon og lite Dionysos — broderfolkets arkitektur i 1000år Bokomtale ved Tore Brantenberg
 • 13 Å skape en orden Leder ved Bjørn Larsen
 • 14 Kirkearkitektur for et nytt århundre Jan Christian Eckhoff
 • 20 St. Clara kirke Hille — Strandskogen DA, arkitekter MNAL
 • 28 Grødem kirke Arkitektkontoret Vest AS
 • 36 Arbeidskyrkja i Mona Helge Hjertholm, sivilarkitekt MNAL
 • 42 Bønes kirke Helge Hjertholm, sivilarkitekt MNAL
 • 48 Hamar rådhus Snøhetta AS
 • 58 Høgskolen i Agder, Gimlemoen Lunde & Løvseth Arkitekter AS
 • 67 Årsregister 2001