2001 - nr. 2-3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norsk Samtidsarkitektur 1995-2000

Norge

Det er fem år siden Norsk Arkitekturmuseum og Byggekunst sist gikk sammen om en oppsummerende presentasjon av norsk samtidsarkitektur. Nå er 50 nye bygg plukket ut i det som etter hvert er blitt en regelmessig mønstring av det beste faget har å tilby allmennheten. Hva har de til felles? Hva ligger egentlig i begrepet 'norsk samtidsarkitektur'? Er det bare en betegnelse for de bygg som tilfeldigvis er produsert innenfor Norges grenser over en viss tidsperiode, eller betegner det bygg som på en eller annen måte faktisk har arkitektoniske likhetstrekk? I hvilken grad har de arkitektene som praktiserer i Norge i dag, en felles identitet, og i hvilken grad kan prosjektene de produserer, gjenkjennes som norske?

Felles identitet bygger på felles erfaringer. Når det gjelder de lokale og nasjonale avgrensningene av ulike former for fellesskap, har disse lenge vært i endring. Både informasjon og mennesker forflyttes raskere og hyppigere. Begrepet globalisering dukker stadig oftere opp. Samtidig har arkitekturen i løpet av det hundreåret som er gått, utviklet seg til en individuell kunst, med et firmament av nasjonale og internasjonale stjernearkitekter som alle har sitt særegne arkitektoniske uttrykk. Det er ofte disse forbildene, like mye som lokale arkitekturtradisjoner, som setter eller strekker grensene for utformingen av dagens bygg. Det individuelle erfaringsgrunnlaget og de individuelle beslutningene står i fokus, i arkitekturen som i resten av kulturlivet. Globaliseringen har også homogenisert store deler av den vestlige verden, slik at man etter hvert kanskje har like mye til felles med andre individer på helt andre steder, enn med naboen i huset ved siden av. Stedsbestemt naboskap medfører ikke lenger nødvendigvis en felles skjebne. 

Mange oppfatter denne fragmenteringen, og den tilsynelatende nedbrytningen av lokal kultur, som en trussel. Men konsekvensen av den økende individualiseringen av samfunnet vårt behøver ikke bare å bli egoisme: Det åpner også for at vi, som individer, samfunnsborgere og fagutøvere, kan bli del av andre, større, forskjellige fellesskap, som kan ta opp i seg og gi næring til nye og uventede ting, uavhengig av det midlertidig avgrensede landområde som av historiske grunner kalles Norge. 

Ingerid Helsing Almaas / Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst nr.2-2000 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs.

Utstillingen og katalogen er blitt til i et samarbeid mellom Norsk Arkitekturmuseum og Byggekunst. Juryen for utvelgelse av utstillingens 50 prosjekter har bestått av Cecilie Wille, Hans Skotte, Asbjørn Værnes (alle sivilarkitekter MNAL),Siri Skiold Lexau (kunsthistoriker, dr. art.), Peter Davey (redaktør av The Architectural Review i London) og Bjørn Larsen (redaktør av Byggekunst). Arkitekturmuseets medarbeidere har vært Peder Bernhardt, Eva Madshus og Ulf Grønvold. Hovedmotivene i utstillingen er fotografert av Nils Petter Dale. Modellene til vandreutstillingen er laget av Skøyen Modellverksted. Plakaten er formgitt av Reidar Holtskog. Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Norske Arkitekters Landsforbund, Husbanken, Stiftelsen Sat Sapienti, de fleste deltagende arkitekter og Norges Praktiserende Arkitekter ANS. 

Forsiden: Utstillingens plakat. Design: Reidar Holtskog

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 13 Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen Bokomtale ved Birgit Cold
  • 16 Tre-i-én Bokomtale ved Kim Dirkkinck-Holmfeld
  • 17 Tre dimensjonalt Bokomtale ved Thomas Willoch
  • 18 (Hvordan) Skal vi huske Christian Norberg-Schulz Svava Riesto
  • 25 Norge Leder ved Ingerid Helsing Almaas og Ulf Grønvold
  • 28 Norwegian architecture Peter Davey
  • 40 Betrakninger omkring norsk arkitektur i dag Bjørn Larsen
  • 44 Norsk samtidsarkitektur 1995-2000 — 50 utvalgte bygninger