1998 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hus og hytter

Rekved og underskog

Utenfor vår snevre region finner vi den store verden. Den virkelige verden, vil enkelte mene, forlokkende og stor — der de nye impulsene kommer fra. Det kan være fristende for noen og enhver å gå ned til strandkanten for å stirre utover og se hva som kommer drivende inn til våre kyster. Kanskje ligger det noe nytt og spennende fra den store verden mellom fjæresteinene? 

Det kan riktig nok være ganske fint en gang iblant å vandre langs strandkanten og registrere hva man finner der. Men det er verken utfordrende eller skapende å satse hele tilværelsen på dette. I hvert fall ikke hvis det egentlig er vårt forhold til arkitekturen vi snakker om. Arkitekturen kan ikke blomstre utelukkende på innsamlingen av det som driver i armene på oss, og som vi så siden danderer til som om det var vårt eget. Da vil vi ende i dekoratørrollen. I arkitekturen kreves også en egeninnsats og en egenutvikling. 

Det er hyggelig å se at vi i dag i vår region har en rekke utøvere av faget som går andre veier enn ned til strandkanten for å vente på at den store verdens nyeste arkitekturretninger skal drive i land nettopp der de står. De velger å gå i dybden for å utvikle sin egen arkitektur. Det ser også ut som om de snakker med hverandre, så vel som med seg selv, og dessuten kaster et avslappet blikk ut over den store verden i ny og ne. Det ser til og med ut som om deres verdensbegrep også omfatter deres egen region. 

Vi ser eksempler på små hus fra hengivne arkitekter med små kontorer, og en arkitektur som er møysommelig og egenhendig utviklet uten å gå på akkord med kvaliteten. Her er verken underkastelse for de provinsielle konvensjonene eller internasjonalt lett bølgeskvulp fra skiftende forbilder. Disse arkitektene representerer en ny og livskraftig underskog i den norske arkitektstand. 

Men i en tid med nye lover og forskrifter, mer byråkrati og færre åpne arkitektkonkurranser ser vi en fare for at denne nye underskogen holdes tilbake istedenfor å vokse seg kraftig. De yngre og uetablerte arkitektene med små kontorer kan rett og slett risikere ikke å komme til på byggeplassene, mens de allerede etablerte etter hvert kan komme til å bli enerådende i kraft av sin størrelse. Enda et hakk vanskeligere ser det ut til å bli for de unge som nettopp har forlatt skolene med en brennende vilje til å skape arkitektur. 

Hvis pleien av arkitektenes underskog forsømmes, hjelper det lite å snakke om bærekraft i arkitekturen. Den gode arkitektur forutsetter gode arkitekter. Det vil ikke være mulig å importere en ny stor og bærekraftig skog utenfra når den gamle skogen forsvinner. For vi kan ikke vente at det kommer hele oppreiste skoger drivende inn i fjæra. 

Bjørn Larsen 

Redaktør for Byggekunst nr.1-1998 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs.

Forsiden: Sommerhus, Risør. Sivilarkitekt MNAL Carl Viggo Hølmebakk. Foto: Per Berntsen.