1997 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggpresentasjon

Som om det skulle være et stykke fjell

Tar vi for oss et arkitekturverk, ser vi raskt omtrent hvilket årstall det er blitt til på.

Vi kan som regel plassere det inn i en tidsepoke sammen med andre tilsvarende verk. Både de store trekk og de små detaljer inneholder koder som til sammen avspeiler dets plass i historien. Denne speilingen av tiden og det tidstypiske kan både ha sine positive og sine negative aspekter. De negative aspektene er naturligvis knyttet til den flyktige og overfladiske moten. Med trekk som er veldig på moten en tid, men som er desto mindre på moten når deres knappe tid er omme. De positive aspektene er knyttet til en følelse av en dypere avspeiling av felles tilhørighet i en tidsepoke. Denne følelsen kan være allmenn for hele samfunnet eller tilhøre et snevrere fagmiljø, for eksempel arkitekturmiljøet.

Når man står midt oppe i det med begge beina, kan det ofte være vanskelig å avgjøre hva som er hva. Det kan synes som om det er lettere å se det i ettertid. Når et bestemt arkitekturelement har dukket opp mange nok ganger i løpet av et begrenset tidsrom, vil det befeste seg som tidstypisk. Da vil det enten være en flyktig floskel eller et speilbilde av det essensielle som rører seg i tiden.

Arkitekt og professor Knut Knutsen advarte i sin tid sine studenter sterkt mot å bla i arkitekturblader, men var selv svært godt orientert om hva som sto i dem. Med denne tilsynelatende doble holdning forkastet han motene, men ønsket å være lydhør overfor tidens signaler. Han visste at når tidens signaler og tanker skal materialiseres i form av arkitektur, vil resultatet stå der som et vitnesbyrd fra det som i ettertid vil bli betraktet som en tidsepoke. Byggverket vil stå der, ubarmhjertig størknet, som om det skulle være et stykke fjell.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.1-1997 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs.

Forsiden: Menighetshus og musikkskole ved hafnarfjörðurkirke. Foto: Teiknistofan Tröð

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 6 «Hvordan diskutere arkitektur?» I Innlegg fra Siri Skjold Lexau
 • 7 «Hvordan diskutere arkitektur?» II Innlegg fra Sverre Flach
 • 8 «Architecture relates to the forces of the Groszstadt like a surfer to the waves» Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 11 Som om det skulle være et stykke fjell Leder ved Bjørn Larsen
 • 12 Glasshall til ny varemesse, Leipzig Omtale og intervju ved Ingerid Helsing Almaas
 • 20 Central glass hall at the new trade fair, Leipzig Ingerid Helsing Almaas
 • 22 Menighetshus og musikkskole ved hafnarfjörðurkirke Teiknistofan Tröð​
 • 32 Barnehjem, Chhebetar, Nepal Stud.ark. Hans Olav Hesseberg og Sixten Rahlff (Bergen Arkitektskole)
 • 36 Administrasjons- og driftsanlegg, Castrisch, Sveits Rolf Gerstlauer og Inger Molne AG
 • 42 Åmot kirke, Modum Arne Åmland og Terje Høgenhaug
 • 48 Administrasjonssenter Statoil Metanolprosjekt på Tjeldbergodden, Aure Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS
 • 54 Gymnastikk- og garderobebygg, Jåtten skole, Stavanger Siv.ark. MNAL Haga og Grov AS
 • 60 Oslo Politikammer Hundetjenesten, Oslo LPO arkitektur & design AS