1996 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: R5 - Regjeringskvartalet og interiør

Samarbeid 

R5 — sluttstenen i Regjeringsparkens mangeårige prosjekt — er på plass, og dermed en av de viktigste «on-shore»-byggeoppgaver i statlig regi i dette tiåret. Et nytt trekk ved de siste store statlige prosjekter er at interiørarkitektene som yrkesgruppe har hatt selvstendige oppdrag på egne vegne. Ikke bare som innleide assistenter og møbeleksperter ved et arkitektkontor. 

Det er altså ikke bruken av yrkesgruppens profesjonelle kunnskaper som er noe nytt, men anerkjennelsen av disse som selvstendige elementer i prosessen med å bygge og utstyre statlige hus. 

I R5 skulle det tenkes nytt. I det gamle tinghuset — et kvartal lenger borte i gaten — var oppgaven å gjøre gamle bygninger velfungerende i en ny tid. Også i dette statlige prosjektet ble interiørbehandlingen vektlagt og oppdraget gitt til et selvstendig interiørarkitektkontor. Byggherre, brukere, arkitekter og konsulenter har samarbeidet om de store oppgavene og kommet vel i havn. 

Disse to prosjektene har vært så ulike som vel mulig. Det viser litt av den spennvidden i tankegang og arbeidsmetoder som kreves av våre yrkesgrupper. Fra landskap og byplan og ned til de minste møbeldetaljer kreves det både et overordnet syn på helheten og innlevelse i bruk, materialkunnskap, produksjon og menneskelige relasjoner. For å nevne noe. Og dette er felles for fagene. 

Jeg har et håp for fremtiden. Måtte politiske myndigheter og statlige beslutningstakere også se verdien av et tett samarbeid mellom de ulike 
arkitekt- og designfagene; ikke bare ute på byggeplassene, men også i utdannelsesprosessen og på høyskolene. 

I øyeblikket er situasjonen fastlåst. Etter byråkratisk overstyring og i tillegg nedskjæring i kunsttagstipendene ved de nye kunsthøgskolene, råder allmenn oppgitthet og frustrasjon. Når situasjonen roer seg, vil et nytt blikk på hvilke fag som hører sammen, være nyttig. En felles grunnutdannelse for arkitekt- og designfagene kunne være et skritt i riktig retning. Det ville gi en god start på en samarbeidsprosess som nødvendigvis må realiseres i det praktiske livet. Kanskje en mulighet rundt 2000-årsskiftet? 

Solveig Lønne Christiansen 

Redaktør for nr. 8-1996 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Hussaas. Interiør: Solveig Lønne Christiansen. Lay-out: Kjell Norvin. 

Forlagstyret bestod av Are Meinich (leder), Terje Hope (NIL), Aase Hørsdal (NLA), Kari Kjølle, Gudrun Molden og Dag Leyre Olsen.

Forsiden: R5. Foto: Jiri Havran