1996 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Det urbane landskap

Urbant landskap 

Landskapet urbaniseres som følge av at en stadig større del av befolkningen konsentreres i og omkring de store byene. Dette er en global prosess som i Norge er tydeligst i Oslo-regionen, hvor nå innpå en tredjedel av befolkningen foretrekker å bo. Urbaniseringen synliggjøres ved at byene, forstedene og transportanleggene vokser. Arealene blir knappere, noe som blant annet fører til at planprosessene blir mer komplekse, tidkrevende og kostbare å gjennomføre. Dette medfører at kravet til prosjektenes form og farge blir viktigere, i kampen om medias og publikums oppmerksomhet. Tilsynelatende vektlegges uterommet eller landskapet sterkere i utbyggingssammen heng nå enn tidligere. 

Urbaniseringen av landskapet har lagt grunnlag for en sterk vekst i oppdragsmengden til norske landskapsarkitekter. 

Fra å være en nesten ukjent profesjon for 30 år siden, har landskapsarkitektene den senere tid opplevd en betydelig vekst i etterspørselen. Spesielt har dette vært tydelig de siste 10-15 årene. Landskapsarkitekter har fått mange og mangfoldige oppgaver knyttet til urbanisering og oppgradering av våre bygde omgivelser. Prosjektene omfatter hele skalaen fra konsekvensutredninger til prosjektering av intime og små byrom. 

Denne utgaven av Byggekunst søker å belyse ulike holdninger til bykultur, eller urbanitet, slik de viser seg gjennom utvalgte bygde og prosjekterte norske prosjekter fra de senere årene. Det er valgt å sette fokus på Oslo fordi byen er senter i det største urbaniserte området i Norge, og det er realisert relativt mange nye landskapsprosjekter her de senere årene. 

I erkjennelsen av at Norge har til dels svake urbane tradisjoner, samtidig som landet geografisk og kulturelt befinner seg i en utkantsituasjon, har vi funnet det nyttig å presentere noen sentrale europeiske prosjekter fra de senere årene. Dermed håper vi å bidra til å sette våre hjemlige utfordringer, diskusjoner og løsninger i et litt større perspektiv. 

Alf Haukeland 

Redaktør for nr. 6-1996 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Hussaas. Interiør: Solveig Lønne Christiansen. Lay-out: Kjell Norvin. 

Forlagstyret bestod av Are Meinich (leder), Terje Hope (NIL), Aase Hørsdal (NLA), Kari Kjølle, , Gudrun Molden og Dag Leyre Olsen.

Forsiden: Fra park Citröen. Foto: Grindaker AS

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 4 Europas arkitekturhistorie Bokomtale ved Helge Abrahamsen
 • 4 En lekker liten sak om solen Bokomtale ved Marius Nygaard
 • 6 Den urbane temaparken Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 11 Urbant landskap Leder ved Alf Haukeland
 • 12 Et hardere landskap Alf Haukeland
 • 15 Gateplanlegging - en fortapt fagdisiplin Einar Lilleby
 • 17 Rådhusplassen, Oslo Arkitektskapet AS og 13.3 Landskapsarkitekter As
 • 25 Sonja Henies plass og Vaterland park, Oslo 13.3 Landskapsarkitekter As og Alf Haukeland Landskapsarkitekter ANS
 • 30 Byplassgulvet som ble vekk Kjell Norvin
 • 32 "Riksveg-gater" med omgivelsene som ramme Amund Vik
 • 38 I pose og i sekk - ringveien i Barcelona Alf Haukeland
 • 42 Park Citröen Rainer Stange