1995 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Interiør — Sammenhengen, interiørakitekten og arkitekturfaget. Styrerom, malerimagasin og rehabiliteringer.

Ved målrettet satsning på oppgaver i det offentlige miljø, både på møbeldesign og på innredning, har interiørarkitekter i de siste ti år befestet fagets betydning i denne sammenheng. Norsk Form, med sin forunderlige kampanje for "kos" og massive anklage mot hjemmeinnredningstyrannene, skyter derfor godt over mål. Beklagelig nok er det først og fremst varehusene som er dagens hjemmeinredere. Andre utspill fra Kulturdepartementet — som omlokalisering av utdannelsen og forlagene om å knytte faget til andre kunshøgskoler — har skapt uto og usikkerhet i rekkene. Emnet taer opp til drøfting i dette mummer.

Vi viser også representasjonsrom, møterom og gamle og nye rom for felleskap som krever seriøs behandling. Å skape sammenheng mellom arkitektur og innredning er viktigere en kveldende kos. — Solveig Lønne Christiansen

På omslaget: Malerimagasinet, Munch-museet. Foto: Svein Andresen.

Redaktør for Byggekunst nr 8-1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjetrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av: Knut Hjeltnes, Ellen Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thorén og Dag Tvilde.