1990 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norsk samtidsarkitektur 1985--90

Redaktør for Byggekunst Nr. 5 - 1990 var Ulf Grønvold. Gjesteredaktør Ola Bettum. Redaksjonen bestod av Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen, Terje Solvang. Redaksjonsutvalget bestod av Evelyne Anderson, Ann Elin Bratset, Ketil Kiran, Einar Berg, Bente Blichner, Merete Bever, Beate Ellingsen. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Bente Kleven, Mari Kollandsrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Ebba Reimers, Anne Katrine Geelmuyden.

Forsiden: Et utsnitt av plakaten til utstillingen Norsk Samtidsarkitektur 1985-90. Plakaten er tegnet av GRID (tidl. Art Aid).

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 238 Illusjon og virkelighet Sigmund Asmervik om gjenoppdagelsen av det fysiske gjennom kroppen
 • 242 Arkitekturhistorisk forskning Tore Brantenberg om forskningens status, profil og behov
 • 244 Bruddet Modernismen ønsket ikke å begynne fra null, forklarer Christian Norberg-Schulz
 • 244 Bøker Ingvar Mikkelsen omtaler Odd Brochmanns bok om Georg Bull og en teoribok fra NTH
 • 245 Multemyra som forsvant Hva blir det neste som kommer til å skje i Studenterlunden, undrer Ulf Grønvold
 • 246 Danmark deiligst ... Solveig Lønne Christiansen har vært på møbelmessen i København
 • 252 Redaksjonell kommentar
 • 253 Katalog-forord ved Elisabeth Seip og Ulf Grønvold
 • 254 Norway Revisited Redaktøren av Architectural Review, Peter Davey, gir oss del i sine nye inntrykk av norsk arkitektur. 46 norske hus presenteres.
 • 307 Børve & Borchsenius 100 år En presentasjon av Norges eldste arkitektkontor
 • 308 Børve, forskningen og arkitekturen Thomas Thiis-Evensen skriver om den viktige porsgrunnsarkitekten Haldor Børve
 • 321 Statsministerens kontor Viksjøs Arkitektkontor A/S Interiørarkitekt: Billen Hopstock MNIL
 • 321 Regjeringsbygget Beate Ellingsen og Peter Butenschøn omtaler påbygget
 • 329 Et norsk prosjekt for Verdensbanken Norconsult International, Platou Arkitekter AIS, lund & Slaatto Arkitekter AIS
 • 335 Peter Pron i New York Ulf Grønvold har snakket med den norske arkitekten som har arbeidet i USA i mer enn 20 år
 • 360 Summary Scott B. Campbell