1990 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: La det bli lys

Lys og belysning

Denne utgaven av byggekunst tar for seg belysning, med full visshet om at emnet er komplekst, og at det bare kunne bli snakk om små lysglimt. Heftet har valgt å fokusere på to pionerer innen nordisk belysning: den danske multibegavelsen Poul Henningsen og vår egen lyskunstner Jonas Hidle. Flere teamer innen lys blir også belyst. 

Romerkirken i Romerike

Lyset er også svært viktig i St. Magnus kirke i Lillestrøm. Det er Lund & Slaatos tredje kirke og et vesentlig byggverk.

Redaktør for Byggekunst Nr.1 - 1990 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Bente Kleven, Mari Kollansrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Jon Inge Poppe og Ellef Ruud.