1983 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst nr. 4-1983 hadde tematittelen "Nytt ved gammelt", og hovedsaken handlet om tilpasning til historien.

Redaktør for nr. 4-1983 var Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum og Tone Lindheim.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 155 Leder: Nytt ved gammelt Ulf Grønvold
 • 156 Historie og identitet Christian Norberg-Schulz
 • 158 Tanker om tilpasning Jürgen Kiehl og Thomas Willoch
 • 162 Den vanskelige ærligheten Ulf Grønvold
 • 163 Vestre frikirke Hans-Kjell Larsen, arkitekt MNAL NPA
 • 167 Lillesand Administrasjonsbygg Svein Sørensen og Kjell Jensen, arkitekter MNAL NPA
 • 170 Hotell Reenskaug Erling H. Mørk, arkitekt MNAL
 • 174 Akersveien 12 og 14 Jan og Jon, Digerud og Lundberg, arkitekter MNAL
 • 177 Solaris
 • 181 Royal Garden
 • 183 Lyder Sagens gate 26
 • 186 Grev Wedels Plass. Bylandskap på historisk grunn Tone Lindheim