1978 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hus for musikk

Kan en tenke seg en vakrere oppgage enn å tegne hus for musikk? Som et stort instrument skal huset klinge, og stemme oss til den tonende opplevelse. I denne utgaven av byggekunst presenteres Oslo konserthus og Grieghallen i Bergen.

Redaktør for nr. 5-1978 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjå. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Block Hellum, Bjørn Røe og Gerhard Mosebach. Forside: Oslo konserthus. Foto: Harry Dittmer