1971 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: medvirkning

Redaktør for Byggekunst nr.4-1971 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Tore Brantenberg, Louis Kloster, Jostein Molden, Frode Sandvik, Truls Thorenfeldt. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • Tema: Medvirkning Christian Nordberg-Schulz
 • 122 Medvirkning Anne Sæterdal
 • 124 Er det ingen som har bruk for meg? Ragnhild Haug
 • 125 Offentlighetsprinsippet og offentlig planlegging Albrecht Eika
 • 126 Mangfold er livstyrke! Sigmund Kvaløy
 • 128 Boligønsker og boligutforming Julius Marek
 • 132 Bydelen som ikke ville dø Ragna Hansen
 • 135 Brukerenes medvirkning på Skjetten Jens Bjørneboe
 • 138 Noen tanker omkring brukerinnflytelse og litt om et boligområde i Trondheim Bjørn Røe og Atle Halsøy
 • 140 Beboerenes medvirkning på Romsås Alf Bastiansen
 • 141 Isle of Wight pop-festival 1970 Stein H. Tønsager
 • 142 Hvor er det blitt av havebyene? Erling Amble
 • 145 Terrassehus Ljabru Brochmanns Arkitektkontor v/Dag Rognlien
 • 148 Engerdal samfunnshus Kjell Borgen og Ragnvald Bing Lorentzen
 • 150 Hurdal herradshus Kjell lund og Nils Slaatto
 • 152 Studentbyen på Natland Erik Fersum og Jørgen Djurhuus
 • 155 Kroppsøvninsbygg Hamar Arkitim
 • 158 Barnehager Langmyrgrenda og Studentbyen Sogn Per Carlsen og Eivid Moestue
 • 160 Bokanmeldelser