1967 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Intensjon og metode i arkitekturen

På omslaget: Paolo Portoghesi: Detalj fra Casa Andreis

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.3-1960 Christian Norberg-Schultz. Redaksjonen bestod av: Per Capplen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Gullik Kollandsrud, Reik Anker og Gudrun Finckenhagen.