1961 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Femten eneboliger og et sommerhus

Til dette nummeret av Byggekunst har redaksjonsrådet valgt ut seksten boliger som de mener kan illustrere noe av det beste i utviklingen hos arkitekene i de de siste år på dette betydningsfulle område av arkitekturen.

Redaktører for nr. 8-1961 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Turi Widerøe (red.sek.) Per Cappelen, Håkon Mjelva og Kjell Lund.

På omslaget: Sommerhus i Halangen av Sidsel Ræder og Leiv Harang. Foto: Truls Teigen.