1961 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 7-1961 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Turi Widerøe (red.sek.) Per Cappelen, Håkon Mjelva og Kjell Lund. Forsiden: Carl Nesjar på besøk hos Pablo Picasso i Californie i Cannes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 213 Det besjelede rom - Le Corbusiers dominikanerkloster i La Tourette Pater Hallvard Rieber-Mohn
  • 222 Om grunnlinjen – og en plan for Tokyo 1960 Per Cappelen
  • 231 Det evige forår Carl Nesjar
  • 234 Møte med Praha Christian Norberg-Schulz
  • 25 Tillegget: Byen og dens hjerte Christian Norberg-Schulz
  • 27 Tillegget: Whitehall Banqueting House Alf Bøe
  • 28 Tillegget: Gottlieb Bindesbøll Helge Heiberg