1957 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 6-1957 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøsen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

Omslaget: Frognerbadet

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 145 Frognerbadet Frode Rinnan, Olav Tveten og Sven Thaulow
  • 151 Samfundshus i Malm Frode Rinnanm Olav Tveten og Tor Skjånes
  • 156 O.H.I.F.s dameforenings aldershjem Egil Mørck
  • 21 Tillegget: Stijl-gruppen Alf Bøe
  • 162 Venstres hus Knut Knutsen
  • 168 Nybygg på Hegdehaugen G.D. Advocaat
  • 21 Tillegget: Stijl-gruppen Alf Bøe
  • 22 Tillegget: tilsendte bøker, Hegdehaugveien 36, Frognerbadet
  • 23 Tillegget: Nybygg i Hønefoss Franz Wozak, Robert Esdaile og Christian Norberg-Schulz