1957 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1140,- utenfor Norge 1300,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 5-1957 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøsen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

Omslaget: Sandnes folkeskole

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Lambertseter skole Fredrik Winsnes
  • 121 Snarøya folkeskole Baard Hjelde
  • 125 Eiksmarka folkeskole i Bærum Baard Hjelde
  • 128 Ode til skolen Berit Iversen og Ivar Otto Iversen
  • 134 Asker realskole og gymnas Jacob Hanssen og Victor Schaulund
  • 138 Sandnes folkeskole Eyvind Retzius og Svein Bjoland
  • 142 Madla skole Eyvind Retzius og Svein Bjoland
  • 17 Tillegget: Dal skole i Frogn Baard Hjelde og Hans Dedekam Fürst
  • 19 Tillegget: Fjellhmar skole i Lørenskog Fredrik Winsnes