1957 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hus og hytter

Redaktører for nr. 1-1957 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøsen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Bolig i Byen Trond Eliassen
 • 6 Hus på dam i Kristiansand Theo Volckmar
 • 8 Arkitektbolig i Ålesund Dagfinn Gjerde
 • 10 Hus bak et gjerde Jens og Wenche Selmer
 • 12 Enebolig i skog Wenche Elisabeth Selmer
 • 14 Hytte for en lat husmor Harriet Flaaten
 • 16 Hus med mellomlanding Harald Klem
 • 20 Nytt hus ved gammelt springvann Hans Dedekam Fürst
 • 21 Hus i Skogen Birger Lambertz Nilssen og Trond Eliassen
 • 24 "Låven" på Lysebu Magnus Poulsen
 • 26 Hus i Husbyåsen Christian Norberg-Schulz
 • 28 Dobbelhus i skogbredden Christian Norberg-Schulz
 • 1 Tillegget: Per Grieg 60 år J.Jervell Pettersen
 • 2 Tillegget: Jacob Kielland 60år Erik Rolfsen
 • 3 Tillegget: Drama i 5 akter St. Tschudi Madsen