1956 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Jubileums nummer: Oslo Arkitektforening 50år

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.5-6-1956 var Odd-Stein Andersen. Redaksjonssekretær: Marianne Mjøsen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag, Olav Stoud Platou.

Omslaget: De gode, gamle dager. Granhjørnet med arkitekt Erik Glosimodts Narvesenkiosk fra 1914. Omslaget er tegnet for "Byggekunst" av arkitekt Kjell Borgen og trykket i offset.