1955 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1140,- utenfor Norge 1300,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Planetveien

Redaktør for nr. 7-1955 var Odd-Stein Anderssen. Red.sek: Marianne Mjøen.Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

Forsiden: Fra hagefasaden på Arne Korsmos og Norberg-Schulz´ tremannsbolig. Foto: Teigen.