1954 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 4-1954 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. 

Omslaget: Fra Glomdalsmuseet. Foto: Per Kappelen

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 85 Samenes bygningskultur Kjell Borgen
 • 93 Grunnplaner i gamle dager Magister Carsten Hopstock
 • 100 Bondegårder i Sør-Frankrike Trond Eliassen
 • 105 Den gamle skutehavnen ved Glomma Red.
 • 106 Vaterland i Fredrikstad Ole Arnt Arntzen og Nils Petter Solheim
 • 13 Tillegget: Perspektiv i arbeidet Odd-Stein Andersen
 • 14 Tillegget: Hyttebygg i fjellet Esben Poulsson
 • 14 Tillegget: Utradisjonelt Th. To.
 • 14 Tillegget: Nye tilsendte bøker
 • 15 Tillegget: Stogun i Rauland Odd Borgrud Pedersen