1953 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Viking – Strandgården

Byggekunst nr. 8-1953 har hovedtema "Viking – Strandgården", med fokus på Knut Knutsens hoteller, Hotell Viking i Oslo og Strandgården i Gjøvik.

Redaktører for nr. 8-1953 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonskomiteen satt Per Cappelen, Preben Krag, og Olav Stoud Platou, med lokal bistand fra Helge Gjøvåg, Arthur Darre Kaarbø, Einar Vaardal-Lunde, Georg Fredrik Fasting, Nic. Stabell, S. Brandsberg-Dahl og Torleif Våland.

Forsiden: Fasadetegning Hotell Viking og skisse tegnet av Knut Knutsen