1953 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Skoler

Redaktører for nr. 6-1953 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Capplen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. 

Forsiden: Fra flytt-sameskolen i Karasjokk. Foto: Sverre A. Børretzen.