1952 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 5-1952 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag, Olav Stoud Platou.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 73 Marokansk primitiv arkitektur Sverre Fehn
  • 79 Jørn Utzon: Eget hus ved Hellebæk Jørn Utzon
  • 84 Quo vadis? Harald Klem
  • 85 Mies van der Rohe Arne Korsmo og Chr. Norberg-Schulz, arkitekter MNAL
  • 92 Konrad Wachsmann: "Studie av en organisk konstruksjon"
  • 29 Tillegget: Dagboknotater fra Sovjetunionen Thomas Tostrup, arkitekt MNAL
  • 31 Tillegget: "Overfals på midtpost" Arne Berger, snekkermester