1950 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Soneplan Sandvikaområdet og de Sandvigske samlinger

Redaktører for nr. 3-1950 var Eyvind Alnæs . I redaksjonen satt Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 41 Kommune desavouerer enstemmig og klar jury-innstilling. Merkelig utfall av Nøtterøy kommunes konkurranse om nybygg for folkeskole NAL v/ Henrik Nissen og J. Jervell Grimelund
 • 42 Forslag til soneplan for Sandvika-området i Bærum Olav Hallset, reguleringssjef
 • 45 Norsk byggforskning Ø. H. Grimsgaard
 • 47 De sandvigske samlingers byggesak Sigurd Grieg
 • 52 Konkurransen om ny museumsbygning for De Sandvigske Samlinger Gunnar Fougner
 • 9 Tillegget: Nordisk bygningsdag, Stockholm mai 1950
 • 9 Tillegget: Ole E. Stein Kr. B.
 • 9 Tillegget: Smidts skrift atlas Olav Platou
 • 10 Tillegget: Nøtterøy kommunes konkurranse om Herstad folkeskole
 • 11 Tillegget: Tanker omkring to tidsskrift Wencke Bøckman
 • 12 Tillegget: Bokanmeldelse : Wie wohnen Kjell Brantzeg