1944 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: B. S. R. Reguleringen av det brente sentrum i Bodø

Redaktør for nr. 5-6-1944 var Finn R. Ditlefsen. Forsiden: Reguleringen av det brente sentrum i Bodø

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 49 Brente steders regulering B. S. R.: Reguleringen av det brente sentrum i Bodø Sverre Pedersen
  • 66 Reguleringen av Vestre Vika Reguleringssjef Olav Heli
  • 5 Tillegget: Fra Oslo-avdelingen, Arkitekten og spesialisten, "spesialistarkitekter", Anbud