1935 - nr. 9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for nr. 9-1935 Andreas Nygaard. Disponent: Andreas Nygaard. Disponent: redaktør Alf Krohn. Redaksjonsutvalg: Ole Lind Schistad, Ole Øvergaard, Johan Lindstøm, G. F. Fasting, K. Kielland, Helge Thiis.

Forsiden: Det Norske Lutherske Indremisjonsselskaps nybygg i Staffeldts gate 4, Oslo. Arkitekt Ove Bang

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 33 Fra NAL, Oslo Arkitektforening, Lars Backers legat, "Vi kan" konkurransen
 • 34 Personalia: Riksantikvaren dr. Harry Fett 60år Georg Eliassen
 • 34 Arkitekt Oscar Hoff 60 år
 • 35 Høiskolejubileet, Bokanmeldelser
 • 36 Sundts premie 1935, Krigs- og byggekunst
 • 201 Det Norske Lutherske Indremisjonsselskaps nybygg i Staffeldts gate 4, Oslo Ove Bang
 • 208 Norges Banks seddeltrykkeri Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 211 Det Norske Medicinske Selskabs nybygg, Drammensveien 44 Thv. og Henning strup
 • 215 Hop telefoncentral Egill Reimers
 • 216 "Handelssentralen", Smestad P. D. Hofflund
 • 218 Kristiansands statsarkiv Statens Bygningsinspektorat