1934 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Stor-Oslo og Oslofjorden

Ansvarlig redaktør for nr. 5-1934 var Andreas Nygaard. Under Andreas Nygaards fravær har Eyvind Alnæs ordnet med dette heftet. Disponent: redaktør Alf Krohn. Redaksjonsutvalg: Ole Lind Schistad, Jens Dunker, Johan Lindstøm, Peter Andersen, K. Kielland, Helge Thiis.

Forsiden: Foto: Wilse