1926 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-1926 var Alf Krohn. Fagredaktør var Gunnar Bjerke. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Hassel, Johan Lindstrøm, C. Hjelte, C. Moe.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 33 Palazzo Farnese, Caprarola Gunnar Bjerke
  • 42 Frogner Kinemagraf / Kino Lars Backer
  • 44 Arkitekt Chr. Reuter Carl Michalsen
  • 44 Til Oslo Arkitektforening Carl J. Berner, Joh. Gaarder
  • 46 Til OAFs medlemmer OAFs styre
  • 47 Litteratur, Notiser